Glada, Hornuggla, Hök, Tjäder, Hackspett, Flyttfåglar, Småfåglar